MUDr. Petr Kadlec

praktický lékař pro dospělé

Služby O nás Ordinační hodiny Ceník Kontakty


Ceník výkonů a služeb nehrazených zdravotní pojišťovnouProhlídky a vyšetření
Prohlídka do zaměstnání (vstupní, výstupní, periodická) 500 Kč
Vyšetření pro uzavření životní pojistky 300 Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost (kosmetika, interrupce, lázně) 500 Kč
Posudek pro umístění osob v zařízení lázeňské péče pro samoplátce 200 Kč
Posudek pro umístění osob v zařízení sociální péče pro samoplátce 100 Kč


Potvrzení o zdravotní způsobilosti
Zdravotní (potravinářský) průkaz 300 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke svařování 300 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti vůdce plavidla 300 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pracovat s dětmi 100 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz 500 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz (po odebrání PČR) 500 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz (rozšíření) 300 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti řízení motorových vozidel pro seniory 300 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu 500 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k prodloužení zbrojního průkazu 300 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu 100 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k rekreační sportovní činnosti 200 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti členů sborů dobrovolných hasičů 200 Kč


Očkování, obstřiky
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou 150 Kč
Blokáda periferního nervu 200 Kč
Kořenový obstřik 200 Kč


Kopírování, vystavování duplikátů
Vystavení duplikátu dokladu ( PN, lístek na peníze, recept, žádanka, …) 50 Kč
Kopírování (A4 jednostranně, černobíle) 5 Kč / strana


Ostatní
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 300 Kč
Konzultace lékařem (vysvětlování odborných pojmů, diagnóz a léčby stanovených jinými lékaři, …) 200 Kč
Vyplnění komerčního formuláře (pojistka, bolestné, úraz, …) 300 Kč


Platnost ceníku od 5. září 2022.